MOTION OG BEVÆGLSE – damer og herrer:

Torsdag kl. 9.00 – 10.30          

Vi får rørt musklerne og pulsen op i tempo, derefter kaffe!

Vejleder: Bente Lauridsen